Jednokierunkowa zasuwa nożowa typu waflowego

Przyłącze PN16/PN10 (DN50 - DN150), PN10 (DN200 - ...)
Korpus monoblokowy
Przeznaczony do: - wody, cieczy i gazów lekko zanieczyszczonych ciałami stałymi (max. 5%)
- transport pneumatyczny proszków
- pulpa papiernicza o niskim stężeniu
Karta katalogowa